O nás

Kdo za výzvou stojí?

Vznik výzvy inicioval na začátku listopadu 2017 student filosofie FF UK Mikuláš Minář, který přišel se základní myšlenkou, totiž reagovat na předvolební Smlouvu Andreje Babiše a vyžadovat po něm její plnění. Za tímto cílem se spojilo několik přátel – studentů, kteří Výzvu formulovali a podílí se více či méně aktivně i na jejím šíření. Od té doby se okruh zainteresovaných a dobrovolníků stále rozšiřuje – o studenty i „pracující lid“ z celé republiky.

31. 1. 2018 jsme založili spolek „Milion chvilek“, jehož účelem je „podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuse v České republice“. Členů spolku je v současnosti kolem deseti, dobrovolníků je kolem padesáti. Nejsme navázáni na žádnou aktivistickou skupinu, politickou stranu, univerzitu či nějaké podnikatelské struktury.

Pokud Vás zajímají nějaké tváře, tady jsou:

Mikuláš Minář

Předseda spolku
Mluvčí č.1

Něco o mně: Pocházím z jihočeských Vodňan. Studuji v Praze 3 obory na 2 školách – filosofii, bohemistiku a teologii. Rád čtu a chodím pěšky k moři. Rád žiju ve svobodné zemi.

Proč to dělám: Protože mi před volbami v říjnu 2017 přišla do schránky Smlouva Andreje Babiše s občany ČR. Mimořádně jsem se jí podivil a řekl si, že bych se mohl začít o politiku víc zajímat.

Benjamin Roll

Místopředseda spolku
Mluvčí č. 2


Něco o mně: Studuji evangelickou teologii na ETF UK, kde působím i v akademickém senátu. Podílím se na organizaci akcí pro děti a mládež. Zajímám se o veřejné dění, politiku, historii atd.

Proč to dělám: Obávám se, že Andrej Babiš je dalším z mnoha ohrožení pro vývoj české politiky a společnosti. Záleží mi na tom, aby politici dodržovali své sliby a bránili pravdu a svobodu.

Jiří-Jakub Zévl

Guru sociálních sítí
Holka pro všechno


Něco o mně: Student sociální geografie na PřFUK se zaměřením na Urban studies, publikovaný básník, kritik a příležitostný aktivista.

Proč to dělám: Jsme generace 00, která zdědila zem ve stavu vzájemné nedůvěry a prorostlou strukturami minulých dekád. Pokud je možné něco změnit, je to jen na nás…

Kdo to platí?

Všechny prostředky použité k šíření výzvy vybírají signatáři výzvy mezi sebou.
5. 2. 2018 jsme za účelem šíření výzvy zřídili transparentní účet.

I v budoucnu chceme financovat veškerou svou činnost pouze z mnoha dobrovolných darů od lidí, kteří věří, že naše činnost má smysl.

Proč to děláme?

Děláme to, protože věříme, že to má smysl a že je to důležité.

Děláme to, protože jsme znepokojeni současnou společenskou situací, tím, že je společnost ostře rozdělena na dvě strany barikády, které si nejen nerozumí, ale často si i nadávají a nechtějí se spolu vlastně ani bavit.

Děláme to, protože se obáváme o budoucí podobu demokracie v ČR. Demokracii ohrožuje jak příliš velká kumulace moci v rukou jednotlivce, tak zpochybňování demokratických institucí a srůstání státní správy s podnikatelským prostředím. Chceme, aby se většina občanů i politiků shodla na základních demokratických mechanismech, které zabrání naplnění těchto obav.

Čeho chceme dosáhnout?

  1. Chceme vytáhnout na světlo předvolební „Smlouvu Andreje Babiše s občany České republiky“. Chceme, aby se na ni po volbách nezapomnělo a aby všichni občané i politici Andreje Babiše kontrolovali, zda a jak smlouvu dodržuje.
  2. Chceme otevřít společenskou diskusi o deseti bodech, k nimž se Andrej Babiš ve své Smlouvě implicitně zavázal a jejichž plnění po něm vyžadujeme. Každý z nich si totiž zaslouží pozornost a hlubší diskusi. Jsou to body, které nejsou ani levicové, ani pravicové, ani probabišovské, ani protibabišovské. Každý z bodů se nějakým jiným způsobem dotýká základních demokratických principů. Proto o nich lze diskutovat věcně a proto jsou důležité pro všechny bez ohledu na to, kdo koho volil.
  3. Chceme, aby se Andrej Babiš ke své Smlouvě a k těmto demokratickým principům přiznal a aby své sliby plnil ne jen slovy, ale viditelnými činy.
  4. Chceme, aby si všichni občané ČR občas udělali chvilku a zajímali se o to, co mohou pro demokracii v naší zemi udělat. Bez těchto chvilek totiž demokracie nemůže existovat.

Zapojte se

Naše výzva tedy chce spojovat, ne rozdělovat. Vybízí k dialogu, ne ke konfliktu. Chce být konstruktivní, ne destruktivní. Chce být věcná, ne zaujatá. Zároveň požaduje na rovinu konkrétní kroky. Nejde však jen o nějaké naše nápady a přání. Jde o to, k čemu se Andrej Babiš sám zavázal.

Je vám idea našeho hnutí blízká? Chtěli byste se v této věci angažovat? Přidejte se k nám! Napište na info@chvilkaproandreje.cz, do předmětu napište „Chci pomáhat“.

Chcete nás podpořit finančně?
Pošlete svůj dar na transparentní účet 20201117 / 2010. Vyhrazujeme si právo odmítnout dary od subjektů či osob, jejichž činnost není v souladu se základním účelem našeho spolku. Nepřijímáme dary od politických stran, nestojíme o žádné dotace.